Blog


Visegrad Fund
Ste bez práce a chcete sa stať profesionálnym fotografom? Teraz sa to dá!

Ste bez práce a chcete sa stať profesionálnym fotografom? Teraz sa to dá!

Ste nezamestnaný? Snívate o kariére profesionálneho fotografa? Ste v evidencii vášho úradu práce? Práve ste dostali tú najlepšiu príležitosť vo svojom živote!

Úrad práce vám rád zaplatí celý akreditovaný rekvalifikačný kurz Digitálna fotografia!

upsvar 2

Rekvalifikácia ako príležitosť na spoluprácu uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií: RE-PAS.            

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja v rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 5“ začalo od 20. októbra 2014 poskytovať príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom vzdelávacom kurze, ktoré zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Čo to všetko znamená? Vyberte si náš Akreditovaný rekvalifikačný kurz, vyplňte dotazník a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vám splní váš sen! Uhradí vám ako uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu! No nie je to tá najlepšia príležitosť, akú ste kedy dostali?

Viac informácii nájdete tu.

Ak máte akúkoľvek otázku kontaktujte nás, radi vám pomôžeme s vyplnením potrebných formulárov.

 

Digitálna fotografia - víkendová - AKREDITOVANÝ REKVALIFIKAČNÝ KURZ

Digitálna fotografia - večerná - AKREDITOVANÝ REKVALIFIKAČNÝ KURZ

Denná škola fotografie teraz ako REKVALIFIKAČNÝ KURZ